Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Onze gegevens

Stichting Sportcomplex Groenendaal, hierna te noemen "SSG", is door de in Den Haag gevestigde hockeyvereniging "De Haagsche Delftsche Mixed", hierna te noemen "hdm", belast met de exploitatie van Sportcomplex Groenendaal ewaarvan de sporthal, de hockeyvelden en het cli=ubhuis van hdm deel uitmaken.

Zowel hdm als SSG heeft een Privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u vinden op de website van hdm: www.hdmonline.nl en wel op de Homepage onder de knop 'Clubinformatie'. Daarbij vindt u ook de e-mailadressen van hdm en SSG waar u eventuele vragen over of klachten in verband met de privacy kunt melden.

2. Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgevens gebruiken wij alleen om met u te kunnen communiceren over reserveringen in dit systeem. Wij verwerken deze gegevens bijvoorbeeld in e-mails, offertes en/of overeenkomsten voor het gebruik van (delen van) het Sportcomplex. 

Wij gebruiken uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt in geen geval doorgegeven aan andere organisaties.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. Het beheer

Uitsluitend en alleen de door SSG voor deze site benoemde beheerders hebben toegang tot alle gegevens. 

4. Toegang tot uw gegevens

Op deze site beheert u uitsluitend zelf uw eigen persoonsgegevens.

5. Contact

Dit privacy beleid kan te allen tijde aangepast worden. Eventuele wijzigingen publiceren wij hier, en in voorkomend geval wordt u hier per e-mail over geïnformeerd.

Heeft u na kennisneming van deze korte Privacy Policy en van de uitgebreide Privacyverklaringen van hdm en SSG vragen en/of opmerkingen? U kunt daarmee terecht op de mailadressen die u op hdmonline bij de privacyverklaringen van SSG en hdm vindt.